Næringsrom of Moss and Follo

Nettverket viser hvordan de private næringene plasserer seg i det regionale næringsrom for Mosseregionen. Nettverket bygger på arbeidsmobilitet mellom næringer. Når vi observerer stor grad av arbeidsmobilitet mellom to næringer, antar vi at liknende ferdigheter

Næringsrom Follo

Nettverket viser hvordan næringene i regionen er knyttet sammen og det et slik nettverk kan det være relevant å se på:  Hvilke næringer ligger langt fra hverandre i nettverket? Dette er næringer som det vil