Næringsrom Follo

Nettverket viser hvordan næringene i regionen er knyttet sammen og det et slik nettverk kan det være relevant å se på: 

  1. Hvilke næringer ligger langt fra hverandre i nettverket? Dette er næringer som det vil være vanskelig å overføre kompetanse mellom.  Det er med andre ord lite hensiktsmessig for en arbeidsmarkedsregion å satse mot virksomheter som ligger langt i fra dens nåværende kompetanseområder i nettverket.
  2. Hvilke næringer er det som ligger i sentrum i nettverket?  Dette næringer som deler samme behov for kompetanse med et stort antall andre næringer i regionen. Arbeidstakere tilknyttet disse næringene vil lettere kunne finne seg nytt arbeid i de andre tilknyttede næringene. 
Du kan lese mer om analysene og Follo i rapporten som du finner her.