Næringsrom of Moss and Follo

Nettverket viser hvordan de private næringene plasserer seg i det regionale næringsrom for Mosseregionen. Nettverket bygger på arbeidsmobilitet mellom næringer. Når vi observerer stor grad av arbeidsmobilitet mellom to næringer, antar vi at liknende ferdigheter og kunnskap er nyttige i begge næringene, og dermed at næringene bygger på beslektet kunnskap.

Vi legger til grunn at næringer vi observere større grad av arbeidsmobilitet mellom har behov for samme kompetanse. Det er som er viktig å merke seg i et slik nettverk er at de næringene som ligger langt fra hverandre er næringer som det vil være vanskelig å overføre kompetanse mellom.

Det er med andre ord lite hensiktsmessig for en arbeidsmarkedsregion å satse mot virksomheter som ligger langt i fra dens nåværende kompetanseområder i nettverket. Videre kan vi se at de næringene som ligger sentralt i nettverket er næringer som deler samme behov for kompetanse med et stort antall andre næringer.

Her er mulighetene for omstilling flere og arbeidstakere i disse næringene vil lettere kunne finne seg nytt arbeid i andre næringer.