Omstillingsmuligheter – Fredrikstad-Sarpsborg

Dette er en matrise som viser ulike muligheter for omstilling av kompetansen av næringslivet i regionen.  De smarte omstillingsmulighetene av kompetansen finner vi i øvre høyre (markert som sirkler) kvadrant i matrisen. Dette er omstillingsmuligheter som bygger på kunnskap som allerede er til stede i regionen og har gode forutsetninger for å lykkes med i en omstillingsprosess.  Vi kaller dette de smarte omstillingsmulighetene.  Ved hjelp av matrisen under er det videre relevant å spørre seg:

  1. Hvilke næringer er det i min region vi har gode forutsetninger for å utvikle konkurransefortrinn i?  Hvilke næringer dette er kan man se nærmere på med å se på de næringene som er markert som sirkler matrisen og lokalisert i øverst til høyre.
  2. Hvor er hovedtyngden av kompetansen i næringslivet i min region? For å sikre en langsiktig og bærekraftig næringsutvikling bør man ta sikte på å flytte hovedtyngden av sine aktiviteter mot øvre høyre kvadrant.
Du kan lese mer om analysene og Fredrikstad/Sarpsborg i rapporten som du finner her.